ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา
หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ทำเนียบบุคลากร ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อเรา


			 1) ข้อกำหนด ก.ตร.ว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรมของข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2566
			2) คู่มือการปฏิบัติตนของข้าราชการตำรวจตามประมวลจริยธรรมข้าราชการตำรวจ
			3) คู่มือการปฏิบัติตนของข้าราชการตำรวจตามประมวลจริยธรรมข้าราชการตำรวจ.docx
			4) แนวทางการปฏิบัติตามกฎ ก.ตร.ว่าด้วยจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.2566
			5) แนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการตำรวจตามประมวลจริยธรรมข้าราชการตำรวจ.docx
			6) แนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการตำรวจตามประมวลจริยธรรมข้าราชการตำรวจ
			7) บันทึกข้อความ แนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการตำรวจตามประมวลจริยธรรมข้าราชการตำรวจ
			8) ประมวลจริยธรรมข้าราชการตำรวจ 2564
			9) ประชาสัมพันธ์ "ข้อควรทำ และ ข้อไม่ควรกระทำ
			10) ลิงค์ประชาสัมพันธ์ยูทูบ YouTube.docx
			11) ประชาสัมพันธ์ 7 ข้อพึงปฎิบัติ
			12) มาตรฐานทางจริยธรรมประการที่ 1
			13) มาตรฐานทางจริยธรรมประการที่ 2
			14) มาตรฐานทางจริยธรรมประการที่ 3
			15) มาตรฐานทางจริยธรรมประการที่ 4
			16) มาตรฐานทางจริยธรรมประการที่ 5
			17) มาตรฐานทางจริยธรรมประการที่ 6
			18) มาตรฐานทางจริยธรรมประการที่ 7


          
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักานตรวจคนเข้าเมือง กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง6 จังหวัดสงขลา ฐานข้อมูลหน่วยงานองรัฐ
                 
รัฐบาลไทย   กระทรวงการต่างประเทศ   กระทรวงแรงงาน   INTERPOL   ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
                 
ITA   e-service   Q&A   นโยบายคุกกี้   นโยบายความเป็นส่วนตัว