ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา
หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ทำเนียบบุคลากร ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อเรา
ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา ป้ายบอร์ดประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา ป้ายทำเนียบผู้บังคับบัญชา

ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา ซ่อมรถจักรยานยนต์

ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต สำหรับอาคารที่ทำการ ด่าน ตม.ทอ.หาดใหญ่ หลังใหม่

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต (On Net) ของ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ (มหาชน) (CAT)

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 9500

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 10780

ประกาศ แผนจัดซื้อจัดจ้าง ต.ค.66

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเดือน ต.ค.66

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเดือน พ.ย.66

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเดือน ธ.ค.66

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเดือน ม.ค.67

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเดือน ก.พ.67

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเดือน มี.ค.67

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักานตรวจคนเข้าเมือง กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง6 จังหวัดสงขลา ฐานข้อมูลหน่วยงานองรัฐ
                 
รัฐบาลไทย   กระทรวงการต่างประเทศ   กระทรวงแรงงาน   INTERPOL   ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
                 
ITA   e-service   Q&A   นโยบายคุกกี้   นโยบายความเป็นส่วนตัว